Ідэалогія

У Брэсцкім дзяржаўным вытворчым лесагаспадарчым аб’яднанні вялікая ўвага надаецца пытанням ідэалагічнай работы ў працоўным калектыве.

У Брэсцкім ДВЛГА пытанні ідэалагічнай работы вядзе намеснік генеральнага дырэктара па ідэалагічнай працы , кантактны тэлефон (80162) 593552.

Ролю ідэалагічнай працы ў працоўным калектыве.

Асноўнай мэтавай устаноўкай ідэалагічнай працы з’яўляецца згуртаванне працоўнага калектыву для выканання вытворчых планаў і вырашэння пастаўленых задач.

Для дасягнення пастаўленых задач трэба ў кажого работніка фармаваць карпаратыўную культуру , асноўная функцыя якой – выхаванне ў кожнага работніка працоўнай дысцыпліны, адданасці лясгасу і ўпэўненасці ў дасягненні высокіх вынікаў у працы – пастаяннага павышэння якасці нарыхтаванай і вырабленай прадукцыі.

Прафесійнае крэда работнікаў Брэсцкага ДВЛГА

ДЭВІЗ
Лясная гаспадарка весці на аснове прынцыпаў раўнамернага і неистощительного выкарыстання
лясных рэсурсаў з улікам неабходнасці задавальнення сацыяльных, эканамічных і
духоўных патрэбаў цяперашніх і будучых пакаленняў.

МЭТА
Актыўна садзейнічаць навукова-абгрунтаванага, комплекснага выкарыстання лясоў,
іх ахове, абароне і ўзнаўлення.

ПРЫНЦЫПЫ
Працаваць адзінай камандай, цли і вытворчыя задачы лясгаса, асноўныя напрамкі яго дзейнасці павінны быць дакладна сфармуляваны і даведзены да кожнага работніка калектыву, а для іх эфектыўнага выканання павінна быць створана атмасфера ўсеагульнай зацікаўленасці, адкрытасці і творчасці.

КОЖНЫ РАБОТНІК:
свядома ўспрымае цяперашні прафесійнае крэда, разумее важнасць і значнасць якаснага выканання сваёй працы. Добросоветсно і ўзорна яе выконвае і не прымае не якасную працу ад сваіх калегаў, ведае, што несетматериальную і маральную адказнасць за якасць сваёй працы і сваіх калег па працы, ўсведамляе, што ад якасці выкананай ім працы залежыць дабрабыт не толькі лясгаса,
але і яго асабістае дабрабыт.

ШЛЯХУ РЭАЛІЗАЦЫІ:
– – неистощительное і раўнамернае выкарыстанне;
– захаванне біялагічнага, генетычнага, відавога і ландшафтнай разнастайнасці лясоў, павышэнне іх экалагічнага і рэсурснага патэнцыялу;
– выхаванне людзей працы ў духу беражлівага стаўлення да лесу як важнай складовай часткі нацыянальнага багацця краіны;
– узмацненне эканамічнай і сацыяльнай значнасці лясной гаспадаркі